Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.sylviadara.com

Sklep internetowy SYLVIA DARA dostępny pod adresem www.sylviadara.com prowadzony jest przez Sylwię Dyda, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SYLVIA DARA Sylwia Dyda, adres rejestrowy: ul. Kowalczyk 11B, kod pocztowy 34-460 Szczawnica, NIP: 7352384598, REGON: 386242037(dalej: „Sprzedający”), zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Adres korespondencyjny:
Sklep online SYLVIA DARA
ul. Kobierzyńska 63/13
30-363 Kraków
woj. małopolskie

Adres e-mail:
kontakt@sylviadara.com

Numer telefonu:
506 496 381

Adres przyjmowania zwrotów.
Sklep online SYLVIA DARA
ul. Kobierzyńska 63/13
30-363 Kraków
woj. małopolskie

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania zakupów produktów oferowanych w jego ramach, w tym składania i realizacji zamówień, reklamacji i zwrotu nabytego produktu, zasady rejestracji i korzystania z konta zarejestrowanego użytkownika jak i wysyłki newslettera.
 2. Warunkiem kupowania w Sklepie Internetowym SYLVIA DARA jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja poprzez zaznaczenie aktywnego okienka checkbox oznaczonego „Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności” widocznego podczas procesu składania zamówienia.
 3. Niezbędnym do przeglądania treści i zawartości Sklepu Internetowego SYLVIA DARA jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów. W przypadku chęci dokonania zakupu przez klienta w Sklepie Internetowym SYLVIA DARA, niezbędnym w tym celu będzie także dodatkowo posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.
 4. Użytkownik lub kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz zasadami niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a użytkownik lub kupujący ponosi jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią (dostawcą usług internetowych, telefonicznych) świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

II. Zasady składania zamówień

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym SYLVIA DARA można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. W przypadku awarii lub konieczności przeprowadzenia prac aktualizacyjnych w Sklepie lub tym podobnych prac, korzystanie ze Sklepu lub niektórych jego funkcjonalności może być wyłączone lub ograniczone. W takim jednak wypadku Sprzedający dołoży wszelkich starań aby usunąć awarię jak najszybciej, zaś w przypadku prac, które można z góry zaplanować, Sprzedający poinformuje wcześniej użytkowników o możliwych zakłóceniach.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym SYLVIA DARA można składać bez konieczności rejestracji użytkownika (Sklep Internetowy umożliwia zakupy jako gość).
 3. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez dodanie wybranego przez siebie produktu lub produktów do koszyka oraz kompletne wypełnienie formularza zamówienia.
 4. Zamówienia mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne.
 5. Złożenie zamówienia stanowi zawarcie przez sprzedającego towarów będących przedmiotem zamówienia z zastrzeżeniem zdania następującego: W przypadku oferowania przez Sprzedającego produktów personalizowanych i na indywidualne zamówienie (zgodnie z opisem produktu), wówczas do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego. Potwierdzenie przez Sprzedającego Złożenia zamówienia przez Kupującego stanowi zawarcie przez Sprzedającego z kupującym na odległość umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia
 6. Zamówienie przez Kupującego produktu spersonalizowanego, tworzonego indywidualnie dla Kupującego wg. wskazanego koloru i rozmiaru nie podlega zwrotom ani wymianom. Sprzedający zastrzega sobie, iż produkt tworzony ręcznie na indywidualne zamówienie będący rękodziełem, może różnić się nieznacznie, nie być identycznym w stosunku do produktu na stanie sklepu, pokazanego na zdjęciu. Sprzedający zastrzega sobie iż kolory wskazane na palecie/zdjęciu, dostępne dla produktu personalizowanego mogą różnić się nieznacznie od faktycznej kolorystyki. Kupujący decydując się na produkt w ramach indywidualnego dla Kupującego wykonania tym samym akceptuje drobne różnice w stosunku do produktu na zdjęciu, wynikające z unikatowości rękodzieła. Kupujący decydując się na indywidualne zamówienie produktu akceptuje jego termin realizacji wynoszący 2-3 tygodni nie wliczając czasu dostawy który wynosi 2-4 dni roboczych. Sprzedający ma obowiązek udzielenia rekompensaty Kupującemu w przypadku opóźnienia terminu realizacji powyżej 3 tygodni .
 7. Kupujący zamawiający towar zostanie poproszony o podanie pełnych i prawdziwych danych niezbędnych do wysyłki towaru. Podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych może spowodować opóźnienie w dostawie towaru.
 8. Po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje drogą e-mailową informację potwierdzającą zamówienie. W razie braku otrzymania takiej informacji, prosimy o weryfikację czy wiadomość nie znalazła się w SPAM-ie, a w przypadku jej braku prosimy o skontaktowanie się z nami drogą telefoniczną lub mailową.

Sposób i terminy płatności

 1. Zamawiając w Sklepie SYLVIA DARA, możesz dokonywać płatności w następujący sposób:
  a. Płatność Przelewy24- płatność z góry.
  b. płatności BLIK-em, o ile bank Kupującego oferuje płatności przy pomocy aplikacji BLIK – płatność z góry. Płatność za pośrednictwem aplikacji BLIK wymaga posiadania telefonu smartfon z dostępem do sieci Internet.
  c. tradycyjnym przelewem na następujący rachunek bankowy Sprzedającego ……….– płatność z góry PKO SA 35 1240 1444 1111 0010 9913 5169;
  d. Płatność gotówką przy odbiorze w sytuacji wyboru płatności za pobraniem
 2. Prosimy o opłacenie zamówienia w terminie maksymalnie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia. W przypadku braku zapłaty w tym terminie skontaktujemy się z Tobą w sprawie realizacji zamówienia.
  Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej naszego Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i zostały wyrażone w złotych polskich. Zapłata za produkty następuje również w złotych polskich.
 3. Cena podana przy każdym dostępnym produkcie nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy zostaną automatycznie doliczone do sumy zamówienia w procesie składania zamówienia, to jest w czasie realizacji kolejnych kroków w ramach ścieżki zakupowej w obrębie Sklepu, po wyborze odpowiedniej opcji dostawy przez Kupującego.
 4. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument zakupu. Faktura VAT jest wystawiana na indywidualne życzenie klienta, po uprzednim podaniu danych w formularzu zamówienia.

III. Dostawa zamówionego towaru

 1. Nasze Produkty dostarczamy na teren całej Polski rejestrowaną przesyłką. Kupujący wybiera metodę dostawy w procesie składania zamówienia, zgodnie z aktualnie oferowanymi przez Sklep metodami dostawy. za pośrednictwem kuriera lub paczkomaty InPost.
 2. Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący. Aktualne koszty dostawy zostały wyszczególnione w zakładce Dostawa w stopce naszego Sklepu Internetowego oraz dodatkowo podczas ścieżki zakupowej.
 3. Wysyłki Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym realizowane są w terminie 2-4 dni roboczych (zgodnie z umową z przewoźnikiem dostarczającym produkt) Termin liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 4. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki, niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu Produktu. 

IV. Reklamacje

 1. Wszystkie Produkty będące w ofercie naszego Sklepu Internetowego są nowe oraz objęte rękojmią na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać towar bez wad.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady produktu, jest on uprawniony do zgłoszenia odpowiednich roszczeń, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, w szczególności Kupujący może żądać:
  a. naprawienia wady towaru,
  b. wymiany towaru na nowy,
  c. odstąpienia od umowy wraz ze zwrotem wzajemnych świadczeń – o ile wada jest istotna.
 3. Kupujący może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Produktów w szczególności na adres e-mail: kontakt@sylviadara.com przy pomocy formularza reklamacyjnego pobranego z niniejszej strony, lub przesłanie formularza pocztą na adres korespondencyjny Sprzedającego widniejący w regulaminie.
 4. W miarę możliwości prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu ( paragon, faktura) co ułatwi nam identyfikację Twojego zakupu i będzie pomocne w ustaleniu takich okoliczności, jak: miejsce, data sprzedaży, rodzaj sprzedanego produktu, jego cena.
 5. Aby przyspieszyć i usprawnić proces reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym swojego imienia i nazwiska, numeru zamówienia, przyczyny zgłoszenia (wady produktu), daty odbioru towaru oraz daty stwierdzenia wady produktu, a także zgłaszanego roszczenia. Prosimy również o podanie danych kontaktowych, dzięki którym będziemy mogli się z Tobą skontaktować w sprawie reklamacji oraz poinformować o sposobie jej rozpatrzenia (numer telefonu lub adres e-mail, w zależności od indywidualnych preferencji kupującego). Aby ułatwić proces reklamacyjny, przygotowaliśmy formularz reklamacji dostępny pod tym linkiem Prosimy o załączenie zgłoszenia reklamacyjnego do przesyłki zwrotnej z reklamowanym produktem.
 6. Reklamowany towar prosimy dostarczyć na adres Sprzedającego (adres przyjmowania zwrotów i reklamacji podany na początku niniejszego Regulaminu). Prosimy również, aby opakowanie zwracanego produktu chroniło go przed uszkodzeniami w czasie transportu.
 7. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego lub konta zarejestrowanego użytkownika lub Klienta, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sylviadara.com lub listownie.
 8. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczcyh. O sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomimy Ciebie drogą mailową lub pisemną na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym.
 9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez Sprzedającego, Produkt zostanie zwrócony, wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający zwrot dokonanej wpłaty za zakupiony Produkt, zwrot należności nastąpi możliwie najszybciej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia uznania przez Sprzedającego reklamacji. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana wpłata na poczet dostawy reklamowanego Produktu.

V. Prawo odstąpienia

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny oraz ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu/odesłania Produktu do Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w sytuacji, w której przedmiotem zakupu będzie rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta, lub dostosowana do jego indywidualnych potrzeb.
 3. Za Klienta będącego Konsumentem uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy można wykonać w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niź przewoźnik, poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia.
 5. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczające jest skuteczne dostarczenie stosownego formularza do Sprzedającego. Formularz dostępny jest na stronie www.sylviadara.com w zakładce zwroty i reklamacje lub wypełnić gotowy formularz dołączony do przesyłki z zakupionym Produktem. Wypełniony i podpisany formularz należy odesłać wraz ze zwracanym Produktem, lub pocztą na adres korespondencyjny Sprzedającego wskazany we wstępie niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą (w zakresie, którego dotyczy odstąpienie), a Strony zobowiązane są do zwrotu tego co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem wyżej wymienionego terminu.
 8. Wysyłając do nas zwracany Produkt prosimy aby nie nosił śladów użytkowania, był czysty, zapakowany w oryginalne opakowanie i posiadał metki.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 10. Jako Sprzedający jesteśmy zobowiązani niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Kupującego będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności tj. cenę zakupu towaru oraz koszty dostawy od SYLVIA DARA do Kupującego, z zastrzeżeniem ust. 11 i ust. 12 poniżej. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia, wspomiane wyżej koszty przesyłki nie będą zwracane.
 11. Jako Sprzedający mamy prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego będącego Konsumentem do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 12. W sytuacji gdy taką możliwość oferuje nasz Sklep Internetowy, a Ty jako Konsument wybrałaś/-eś sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy z oferowanych sposobów dostawy, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów wykraczających poza najtańszy zwykły sposób dostawy.
 13. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jaki wybrałaś/eś kupując w naszym Sklepie Internetowym, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, np. na podane przez inne Ciebie konto bankowe.
 14. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez nas.
 15. Sklep internetowy SYLVIA DARA nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.

VI. Konto Klienta

 1. Sklep Internetowy udostępnia usługę prowadzenia konta klienta l ub użytkownika.
 2. Warunkiem utworzenia konta klienta (zarejestrowanego użytkownika) w Sklepie Internetowym SYLVIA DARA jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz ich akceptacja poprzez zaznaczenie aktywnego okienka checkbox oznaczonego „Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności” widocznego podczas procesu rejestracji użytkownika.
 3. Zakładając konto zarejestrowanego użytkownika w Sklepie, poprosimy Ciebie o wypełnienie przeznaczonego do tego celu formularza poprzez podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Będziesz miał/a również możliwość ustalić hasło chroniące dostęp do konta przed osobami nieuprawnionymi. Podany adres e-mail będzie jednocześnie loginem do konta. Po rejestracji możesz w dowolnym momencie zalogować się na konto klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.
 4. Rejestracja klienta w Sklepie potwierdzana jest za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jako zarejestrowany użytkownik możesz w każdym czasie usunąć swoje konto ze Sklepu. Usunięcie konta ze Sklepu Internetowego jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o bezpłatne świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu przez Sklep konta zarejestrowanego użytkownika.
 5. Użytkownik konta w Sklepie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i hasła, które powinien przechowywać z zachowaniem zasad poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż login lub hasło klienta znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie obsługi Sklepu.

VII. Newsletter

 1. Sprzedający oferuje usługę wysyłki Newslettera.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sprzedającego drogą elektroniczną na rzecz użytkownika polegającą na przesyłaniu listów elektronicznych, za pośrednictwem których Sprzedający informuje o promocjach, rabatach, produktach, usługach jak i istotnych akcjach marketingowych lub innych ważnych informacjach z punktu działalności Sklepu Internetowego i/lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni.
 3. Zapis na Newstelter odbywa się za pośrednictwem formularza zapisu dostępnego na stronie Sklepu po wyrażeniu przez użytkownika zgody na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. e-maila, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedającego oraz przedstawiania użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 4. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera, w tym m.in. do informowania o usługach, nowych produktach, promocjach, rabatach, akcjach specjalnych Sprzedającego, itp. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Prywatności.
 5. Zapis na Newsletter wymaga obowiązkowo podania imienia i adresu e-mail, oraz nieobowiązkowo nazwiska. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do bazy mailingowej Sprzedającego w celu wysyłki newslettera.
 6. Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili potwierdzenia subksrypcji przez użytkownika do czasu wycofania zgody.
 7. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania przez użytkownika związane z przesyłanymi do niego emailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki zawarte w wiadomość e-mail, moment wypisania się, itp.). Dane te mogą być wykorzystywane przez nas dla potrzeb analitycznych, statystycznych lub lepszego dopasowania oferty.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez kupującego w procesie składania zamówienia, a także w związku ze świadczeniem przez Sprzedającego usług drogą elektroniczą (konto zarejestrowanego użytkownika, newsletter) jest Sprzedający.
 2. Sprzedający przetwarza dane osobowe kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Sposób przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego określa szczegółowo Polityka Prywatności.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający ma prawo dokonać zmian w niniejszym Regulaminie w szczególności w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, takich jak:
  a. zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
  b. nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;
  c. zmiany cennika produktów, wprowadzenie nowych sposobów dostawy;
  d. usprawnienie działania Sklepu Internetowego;
  e. poprawa ochrony prywatności użtkowników;
  f. zmiany w Polityce Prywatności wpływające na treść Regulaminu;
  g. zapobieganie nadużyciom oraz względy bezpieczeństwa;
  h. zmiany technologiczne i funkcjonalne;
  i. zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;
  j. zmiany redakcyjne;
  k. zmiany danych identyfikujących Sprzedającego.
  W przypadku dokonania zmian w Regulaminie zostanie on opublikowany na stronie Sklepu Internetowego w zakładce: www.sylviadara.com
 2. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sprzedającego.
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach, tj. wg treści Regulaminu z daty zamówienia i jego akceptacji.
 4. Wszelkie elementy graficzne, układu i kompozycji stron internetowych Sklepu (tzw. layout) stanowią własność Sprzedającego i są przedmiotem ochrony praw autorskich i własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe, oraz nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie bez zgody Sprzedającego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia na stronie Sprzedającego.